Jens Kristian Kjærgaard

Jens Kristian Kjærgård (1959) registreret revisor, fotograf og forlægger. Har fra en meget tidlig alder haft en meget stor interesse for naturen i alle dens afskygninger. I en lang årrække aktiv deltagende i lokale naturforeninger og derigennem kontakt til ligesindede. Den blev opbygget en solid viden om naturen, fuglene, insekterne med videre. Kendskabet til landskaberne, især nærområdet, blev ligeledes omfattende og stort set alle områder blev besøgt. I teenager årene blev de bedste områder besøgt på cykel og under den mest engagerede periode blev der cyklet 25.000 km på bare 3 år for at nå ud til områderne.

Hjemvendt fra mine ture kunne jeg berette om oplevelserne, men det meste lå på nethinden. Der skulle gå mange år inden fotografiet for alvor blev taget i brug.

Indtrykkene fra mange fototure til Thy, op igennem nullerne, blev skildret i bogen ”Nationalpark Thy – natur i særklasse” (344 sider) som udkom i november 2011 og efterfølgende solgt i 6.000 eksemplarer.


> > > > Se udvalgte værker < < < <


Efter færdiggørelsen af Thy bogen blev der et fotografisk tomrum og jeg vendte blikket mod syd og tænkte, at Nationalpark Vadehavet kunne blive næste projekt. Efter en del forundersøgelser gik jeg i gang med opgaven som skulle vise sig at være enorm, men efter 4 års intensiv og vedholdende arbejde lykkedes det at sende bogen ”Nationalpark Vadehavet – Natur i verdensklasse” (400 sider) på gaden i november 2015.

Begge bøger er udgivet på eget forlag ”Forlaget Vestenvind” og har høstet top anmeldelser blandt andet i de store landsdækkende aviser.

Sideløbende med Vadehavsbogen blev der indsamlet foto til det nu netop afsluttede projekt; bogen ”Efter Isen”

Deltager kun sjældent i fotokonkurrencer, men har dog opnået flere førstepladser, bl.a. ved et par gange at have opnået årets danske naturfoto.

Deltager ligeledes sjældent i udstillinger, men har bl.a. udstillet på Doverodde Købmandsgård, Morsø Kunstforening, Fotofestival, Kirsten Kjærs Museum, NFD udstillinger, Jyske, i Natur-styrelsen samt en særudstilling ved åbning af Nationalpark Thy.

Mest prominent, måske billedshow ved Dansk Ornitologisk Forenings 100 års jubilæum i 2006.

Udsmykning af bl.a. Sundhedscenteret i Nykøbing Mors, Sundhedscenteret i Hurup (sammensat og grafik og foto), Psykiatrisk hospital i Esbjerg (sammensat grafik og foto) samt anden udsmykning i offentlige og private virksomheder.