Per Andersen

Scenografien, der danner rammen i Per Andersens fotografiske univers, er det nordiske landskab. Det er fotografier af forskellige steder i Danmark, Sverige, Norge, Island, Grønland og Færøerne. Titlerne er stedsangivelser, der nøgternt informerer om, hvor fotografierne er taget. Udvalgte nedslag som knappenåle placeret sporadisk på et kort. Sammen danner de et netværk af mystiske forbindelser.

Ofte fremstår fotografierne drømmeagtige, badet i tåge eller diset lys, fordi foto­grafierne er taget ved solopgang, ved skumring eller på tidspunkter, hvor lyset opfører sig på en særlig måde. Nogle gange virker dybden i fotografierne uvirkelig, fordi perspektiverne og beskæringerne skaber en rummelig forskydning, hvor elementer med forskellige afstande omsættes til en grafisk kollage af abstrakte, geometriske former. Atter andre motiver bidrager til det svævende univers. Flader af vand, der spejler sine omgivelser – et gådefuldt rum som en portal til en anden verden. Skove hvor man ikke kan ane noget i baggrunden, som om deres udstrækning synes at fortsætte uendeligt. Store, tomme områder af land og himmel, der sættes sammen med et lille element som et træhus, en lastbil eller en pink menneske­figur. Intetheden, der afbrydes af hverdagsagtige situationer. (læs mere på perandersen.nu)

Af Maria Bro Schaadt


> > > > Se udvalgte værker < < < <


Per Andersen (1962) er fotograf, højskolelærer, pris­belønnet grafisk designer (nomineringer til Årets Bedste Bog­arbejde i 2008, 2011 og 2014) og har arbejdet som fjeldfører og gletcher-instruktør i Norge. I efteråret 2014 udgav Per Andersen bogen Fortællinger fra Fur med landskabsfotografier og noveller (af forfatter Kim Karmark). Bogen fik rosende anmeldelser i bl.a. Jyllands-Posten, Politiken, Kristeligt Dagblad, Nordjyske og De Bergske Blade. Kristeligt Dagblad skrev om fotografierne i Fortællinger fra Fur:

»Fotografierne lyver ikke … Nej, men deres sandheder er overrumplende, fyldt med mystik og magi. Ingen personer, men ren natur – oplevet gennem Per Andersens alt bestemmende subjektive fortolkninger, tæt emmende af atmosfære. Nok er motiverne fundet på Fur, men de åbner sig mod uendeligheden. Det lokale er universelt.«

Per Andersen har publiceret fotografier i internationale arkitekturtidsskrifter: Phaidon Atlas (UK), El Croquis (Spanien), Abitare (Italien) og Arkitekten (DK). Desuden i bøgerne Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud (2015) og Fortællingen om Thise Mejeri (2016). Efter udgivelsen af bogen Fortællinger fra Fur be­gyndte Per Andersen i efter­året 2014 at udstille sine land­skabsfotografier og har siden udstillet og solgt fotografier på Galleri Salling, Vrå Udstillingen, Art Copenhagen og Art Herning. Fotografierne er solgt både til private og til offent­lige institutioner.